top of page
20210113_150734.jpg

Voor alle leerlingen een veilige school door zichtbaarheid van diversiteit.

Stichting PVK

In februari 2019 is de Paarse Vrijdag Krant officieel een stichting geworden. De doelstellingen en plannen van de PVK zijn daarom ook vastgelegd in een oprichtingsakte, en ondertekend door Maarten, Bas en Floris als bestuurders. Hierin beloven we met de hele PVK om ons in te zetten voor een goede sfeer rondom LHBTQ op (middelbare) scholen in Nederland; ons best te doen om LHBTQ-leerlingen op scholen te ondersteunen en om zoveel mogelijk scholen in Nederland te bereiken met de krant. Natuurlijk stond de PVK daar altijd al voor, maar in de vorm van een stichting heeft het des te meer kracht.

20210113_151124_edited.jpg

Wat  organisaties  kunnen verwachten van de stichting

Vlak na de oprichting van Stichting PVK zijn we ook een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geworden. Voor de stichting zelf en alle vrijwilligers is dat een mooie bevestiging dat onze doelstellingen en plannen positief ontvangen worden. Het is ook een motivatie om deze erkenning vast te houden, vandaar dat iedere drie jaar onze cijfers op deze website in te zien zijn, en er een meerjarenplan voor de PVK is. Als zakenpartner, opdrachtgever of klant van de PVK heeft het nog een ander voordeel: de PVK is als ANBI niet BTW-plichtig. Dat betekent dat je geen BTW hoeft te betalen aan ons, waardoor de krant weer een stukje toegankelijker is voor iedereen die er interesse in heeft. De ANBI-status betekent ook dat de krant makkelijker schenkingen en sponsorgelden kan ontvangen, zodat we daarmee ons werk kunnen voortzetten. Enige nadeel: we hebben helaas geen BTW-nummer meer, want dat hoeft niet. Dat is nog wel eens lastig met de administratie. 

Heel goed nieuws dus, en een mooie ontwikkeling voor de krant. Voor de redactie betekent het vooral dat we nu nog beter weten waar we het voor doen: zoveel mogelijk scholen bereiken en leerlingen helpen. En het is nog makkelijker geworden ook.

bottom of page