top of page

Publicaties

Onderstaande begeleidende tekst is bedoeld als verantwoording en verduidelijking bij de jaarrekening van Stichting PVK in het boekjaar 2020-2021. Hierin wordt uiteengezet hoe de daadwerkelijke financiële situatie van de stichting aan het einde van dit boekjaar eruitziet en tot stand is gekomen.

Balans per 30 juni 2021, Winst- en verliesrekening over 2020/2021, Toelichting op de balans, Toelichting op de winst- en verliesrekening

Balans per 30 juni 2020, Winst- en verliesrekening over 2019/2020, Toelichting op de balans, Toelichting op de winst- en verliesrekening

Meerjarenplan stichting PVK

Statuten stichting PVK

bottom of page